By

Assessment tool voor gameverslaving: C-VAT 2.0

Om behandelaars te helpen gameverslaving te herkennen, ontwikkelde IVO in 2012 in samenwerking met zeven verslavingszorginstellingen de Clinical Video game Addiction Test (C-VAT). Dit is een Nederlandstalige screeningslijst voor het identificeren van gameverslaving in de klinische praktijk. Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de verdere validering van de C-VAT en resulteert in de C-VAT 2.0. U kunt het instrument en de rapportage hier gratis downloaden.

Bij een intake procedure is het extra belangrijk om snel en efficiënt te zien hoe zwaar (of licht) eventuele gameproblemen zijn, om zo te bepalen of iemand in aanmerking komt voor behandeling. We onderzochten de prestaties van de C-VAT 2.0 op het moment van intake bij cliënten met gameproblematiek binnen de Nederlandse verslavingszorg.

Highlights / aanbevelingen

  • De C-VAT 2.0 identificeerde 91% van de jongeren in behandeling voor gameverslaving correct als gameverslaafd. De C-VAT 2.0 heeft negen items en we gebruikten een afkappunt van vijf of meer positieve items. Deze afkapwaarde sluit aan bij het voorstel in de DSM-5.
  • De C-VAT 2.0 is ontwikkeld om te gebruiken binnen de verslavingszorg, maar niet daarbuiten. Het is geen zelf-rapportage vragenlijst, maar een interview.
  • Hoewel een aanzienlijk deel van de jongeren in behandeling aangeeft online games met anderen te spelen, spelen ze ook offline spellen.
  • De jongeren in behandeling besteedden ogenschijnlijk al hun vrije tijd en zelfs een deel van hun schooltijd aan het gamen.

Download hier de rapportage

Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., & van de Mheen, D. (2014). C-VAT 2.0. Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving [Clinical application and validation of an assessment tool for game addiction]. Rotterdam: IVO.

Methode

  • Vragenlijstonderzoek binnen klinische setting