By

Bestaat online gameverslaving?

VerslavingEr bestaat veel onduidelijkheid over het al dan niet bestaan van online gameverslaving. Compulsief online gamen heeft op sociale, cognitief-psychologische en neurobiologische dimensies sterke overeenkomsten met wat wetenschappelijk als een verslaving wordt gezien. Daarnaast vertoont problematisch online gamen grote overeenkomsten met gok- en middelenverslavingen. De aard van het probleem van een gameverslaving lijkt hetzelfde als bij andere verslavingen.

Highlights

  • Het is lastig een onderscheid te maken tussen wel of niet verslaafd zijn aan online gamen, omdat herhalend en soms excessief online gedrag ook voorkomt in het ‘gewone’ dagelijkse leven.
  • Voor sommige gamers is het zeer moeilijk om te stoppen met hun online gameactiviteiten.
  • Compulsief online gamen is sociaal aangeleerd gedrag. Games worden als een sociale uitlaatklep gezien, omdat ze in behoeften voorzien die vooral sociaal van aard zijn.
  • Verschillende psychologische criteria uit gok- en middelenverslavingen lijken ook aanwezig te zijn bij online gamen. Voorbeelden zijn: preoccupatie, terugval en het effect van het gedrag op iemands stemming.
  • Uit neuropsychologische studies blijkt dat problematische gamers afwijkingen hebben ten opzichte van niet-problematische gamers in hersengebieden die ook betrokken zijn bij gok- en middelenverslavingen.

Download hier de rapportage in het Nederlands:

Schoenmakers, T. M., Hellman, M., Nordstrom, B., & Holst, R. (2012). Bestaat online-gameverslaving? Verslaving, 8(4), 4–15.

U vindt hier de verwijzing naar het oorspronkelijke Engelstalige artikel:

Hellman, M., Schoenmakers, T. M., Nordstrom, B. R., & Van Holst, R. J. (2012). Is there such a thing as online video game addiction? A cross-disciplinary review. Addiction Research and Theory, Early online, 1-11.

Methode: Er is een cross-disciplinair literatuuronderzoek uitgevoerd in 2012.