By

Stijging in internetgebruik onder jonge kinderen (0-8 jaar)

eu online

Het internetgebruik onder kinderen van 0-8 jaar is de laatste 5 tot 6 jaar substantieel toegenomen in EU landen. Ook blijft de leeftijd waarop kinderen gebruik gaan maken van het internet dalen. Kinderen blijken internet voor verschillende doeleinden te gebruiken, waaronder het bekijken van filmpjes, gamen, informatie zoeken, huiswerk maken en contact leggen via sociale media; en het aantal activiteiten stijgt met de leeftijd. Lees meer

By

Kinderontwikkeling & Virtuele omgeving

Prof. Martine Delfos beschrijft in een nieuw hoofdstuk vanuit een ontwikkelingsperspectief uitgebreid de impact van de virtuele omgeving waarin kinderen opgroeien. Onder de virtuele omgeving verstaat ze de verschillende moderne media, van radio tot en met internet-tablets zoals de iPad. Ze behandelt per leeftijdsfase de relatie tussen de virtuele omgeving en het ontwikkelingsstadium van het kind. Tien ontwikkelingsstadia komen aan bod, variërend van baby tot jonge volwassene. Deze stadia zijn relevant omdat elk ontwikkelingsstadium samengaat met een andere manier van omgaan met media.
Lees meer

By

Ouders over opvoeding ten aanzien van internet (2011)

In het rapport ‘Ouders over opvoeding ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en internet 2011. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Ouders’  van het Trimbos instituut wordt gerapporteerd over het opvoedgedrag van ouders ten aanzien van verschillende risicogedragingen. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van internet gepresenteerd.
Lees meer

By

Real life ontmoetingen tussen adolescenten en online contacten

Computers in human behaviourOntmoetingen met vreeemden via het internet hangt voor jonge adolescenten samen met aanzienlijke risico’s. Adolescenten die real life ontmoetingen hebben gehad met een of meer contacten die ze via het internet hebben leren kennen, hebben vaker een laag gevoel van eigenwaarde, soms in combinatie met depressieve gevoelens. Adolescenten met gevoelens van eenzaamheid en sociale angst hebben juist minder vaak real life ontmoetingen met online contacten.

Lees meer

By

Compulsief internetgebruik en opvoeding

Journal of abnormal child psychologyOpvoeding van ouders specifiek gericht op het internetgebruik van hun kinderen kan bijdragen aan het voorkomen van compulsief internetgebruik door hun kinderen.

Ouders worden geadviseerd om op een kwalitatief goede manier met hun kinderen over internetgebruik te communiceren, om te reageren op overmatig internetgebruik door hun kinderen en om inhoudelijke regels op te stellen met betrekking tot internetgebruik. Ouders worden afgeraden om regels op te stellen gericht op de tijd die hun kinderen online mogen besteden.
Lees meer

By

De kansen van sociale netwerksites

Vaak worden ouders door internet- en opvoeddeskundigen gewaarschuwd voor de risico’s van het gebruik van sociale netwerksites door adolescenten. Het gebruik van sociale netwerksites kan echter ook allerlei educatieve en psychosociale kansen te bieden voor de ontwikkeling van adolescenten.

Lees meer

By

Ontwikkelingen in internetgebruik (2006-2007) en de rol van opvoeding

In de Monitor Internet en Jongeren wordt beschreven dat tussen 2006 en 2007 het aantal jongeren met toegang tot internet is gestegen. De jongeren gebruiken internet voor ontspanning (bijvoorbeeld door het spelen van online games) en voor het volbrengen van schooltaken. Online pesten en compulsief internetgebruik vormen risico’s van internetgebruik. Ouders kunnen door de opvoeding die zij hun kinderen bieden de kans op deze risico’s verkleinen.
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: gevolgen en de rol van ouders

Factsheet Compulsief internetgebruik ('internetverslaving') bij jongeren - gevolgen en de rol van ouders (2006)Onderzoek uitgevoerd in 2005 toont dat jongeren (13 tot en met 15 jaar) die compulsief internetten meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten en een verslechtering van schoolprestaties dan niet-compulsieve internetgebruikers. Ouders kunnen een rol spelen bij het voorkómen van compulsief internetgebruik bij hun kinderen. Vooral kwalitatief goede gesprekken tussen ouders en jongeren over internetgebruik kunnen hieraan een bijdrage leveren.
Lees meer