By

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

De meest voorkomende gedragsverslavingen in de Nederlandse verslavingszorg zijn gokverslaving, internetverslaving, gameverslaving, seksverslaving, online pornoverslaving en eetverslaving. Zo blijkt uit onze nieuwe rapportage voor Resultaten Scoren.

Voor elk van deze verslavingen hebben we de meest relevante wetenschappelijke informatie over achtergrond, prevalentie, determinanten, criteria en behandeling verzameld en gebundeld per type verslaving. Ook hebben we een overzicht gemaakt van de preventie interventies gericht op het voorkomen van deze verslavingen. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de (onderbouwde) vormen van behandeling voor elk van de (nieuwe) gedragsverslavingen.

Lees meer

By

Videogameverslaving meten

Cyberpsychology, behavior, and social networking Journal‘Videogameverslaving’ wordt gekenmerkt door controleverlies over gamegedrag dat leidt tot aanzienlijke persoonlijke, professionele of sociale schade. De ‘Video game Addiction Test’ (VAT) is een instrument om problematisch gebruik van videogames te meten. Dit onderzoek toont dat de VAT een betrouwbaar meetinstrument is voor gebruik in verder (vragenlijst)onderzoek.

Lees meer

By

Compulsief internetgebruik en opvoeding

Journal of abnormal child psychologyOpvoeding van ouders specifiek gericht op het internetgebruik van hun kinderen kan bijdragen aan het voorkomen van compulsief internetgebruik door hun kinderen.

Ouders worden geadviseerd om op een kwalitatief goede manier met hun kinderen over internetgebruik te communiceren, om te reageren op overmatig internetgebruik door hun kinderen en om inhoudelijke regels op te stellen met betrekking tot internetgebruik. Ouders worden afgeraden om regels op te stellen gericht op de tijd die hun kinderen online mogen besteden.
Lees meer

By

De kansen van sociale netwerksites

Vaak worden ouders door internet- en opvoeddeskundigen gewaarschuwd voor de risico’s van het gebruik van sociale netwerksites door adolescenten. Het gebruik van sociale netwerksites kan echter ook allerlei educatieve en psychosociale kansen te bieden voor de ontwikkeling van adolescenten.

Lees meer

By

Ontwikkelingen in internetgebruik (2006-2007) en de rol van opvoeding

In de Monitor Internet en Jongeren wordt beschreven dat tussen 2006 en 2007 het aantal jongeren met toegang tot internet is gestegen. De jongeren gebruiken internet voor ontspanning (bijvoorbeeld door het spelen van online games) en voor het volbrengen van schooltaken. Online pesten en compulsief internetgebruik vormen risico’s van internetgebruik. Ouders kunnen door de opvoeding die zij hun kinderen bieden de kans op deze risico’s verkleinen.
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: gevolgen en de rol van ouders

Factsheet Compulsief internetgebruik ('internetverslaving') bij jongeren - gevolgen en de rol van ouders (2006)Onderzoek uitgevoerd in 2005 toont dat jongeren (13 tot en met 15 jaar) die compulsief internetten meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten en een verslechtering van schoolprestaties dan niet-compulsieve internetgebruikers. Ouders kunnen een rol spelen bij het voorkómen van compulsief internetgebruik bij hun kinderen. Vooral kwalitatief goede gesprekken tussen ouders en jongeren over internetgebruik kunnen hieraan een bijdrage leveren.
Lees meer