By

Identificatie van ‘verslaafde’ adolescente gamers

AddictionEen groep van 1,5% van de Nederlandse jongeren (13-16 jaar) kan in 2008 en 2009 beschouwd worden als problematische videogamer. Ondanks dat deze gamers verslavingsachtige problemen rapporteren, wordt de relatie met een verminderde psychosociale gezondheid niet eenduidig aangetoond.

De identificatie van de groep jongeren met een mogelijke ‘videogameverslaving’ draagt bij aan de discussie over het al dan niet bestaan van een online videogameverslaving en het ondersteunt het belang om schalen te ontwikkelen om videogameverslaving te kunnen meten.
Lees meer

By

Proefschrift: Een verkenning van online gameverslaving

Van Rooij, A. J. (2011). Online video game addiction. Exploring a new phenomenon

Steeds vaker spelen Nederlandse jongeren samen met anderen videogames over het internet. Dit is niet altijd zonder risico’s: drie procent van de online gamers kan mogelijk gezien worden als ‘gameverslaafd’. Ze kunnen er bijvoorbeeld moeilijk mee stoppen, spelen meer dan ze van plan waren, slapen te weinig door het gamen of hun huiswerk lijdt eronder. Op basis van deze bevinding verkent het proefschrift Online video game addicton, exploring a new phenomenon uit 2011 de zin en onzin van het begrip ‘gameverslaving’.

Lees meer

By

Wetenschappelijke effecten van games

Wat weten we over ... effecten van gamesGames hebben verschillende positieve effecten. Zo versterkt het spelen van games op school (in vergelijking met traditionele lesmethoden) de motivatie tot leren en leidt het ertoe dat kinderen een positievere houding hebben tegenover school. Ook hebben games positieve effecten op eenvoudige en complexe cognitieve functies van kinderen en jongeren. Voor een klein deel van de gamers treden er ook negatieve effecten op: er wordt soms gesproken over verslaving en agressie.

De negatieve effecten van het gamen vormen overigens geen argument tegen het inzetten van games in het onderwijs. In de schoolsituatie is het onwaarschijnlijk dat ze een rol spelen door de aard van educatieve games. Games worden, zeker in het voortgezet onderwijs, nog nauwelijks voor onderwijsdoeleinden ingezet, terwijl een ruime meerderheid van de Nederlandse kinderen en jongeren wel eens een game speelt. Voordat games breed in het onderwijs worden ingezet, zal eerst nader onderzocht moeten worden wat de leeropbrengsten zijn.  Lees meer

By

‘Nieuwe’ verslavingen: GHB en internet

Nieuwe verslavingen in zichtIn verslavingszorginstellingen steken de laatste jaren twee ‘nieuwe’ verslavingen de kop op: GHB-verslaving en internetverslaving (vooral gameverslaving). Hoewel de omvang van deze verslavingen gering lijkt, betreft het twee substantiële vormen van verslaving die eerder niet veel voorkwamen. Binnen verschillende (verslavings)zorginstellingen worden daarom nieuwe benaderingen ontwikkeld voor gameverslaving en GHB-verslaving.
Lees meer

By

Excessief en compulsief internetgebruik

Factsheet Excessief en compulsief internetgebruik - een kwalitatieve analyse (2007)Voor excessieve en compulsieve internetgebruikers is de directe prikkel om te gaan internetten vaak de verwachting van een beloning, zoals het ontvangen van nieuwe berichten of reacties. Zelden staat compulsief en excessief internetgebruik op zichzelf; vaak is er sprake van een complex van psychosociale problemen. Compulsieve internetgebruikers gebruiken internet relatief vaak om met depressieve of eenzaamheidsgevoelens om te gaan. Ze lijken de controle over hun internetgebruik kwijt te zijn, aangezien ze doorgaan met internetten als het ten koste gaat van hun gemoedstoestand.
Lees meer

By

Ontwikkelingen in internetgebruik (2006-2007) en de rol van opvoeding

In de Monitor Internet en Jongeren wordt beschreven dat tussen 2006 en 2007 het aantal jongeren met toegang tot internet is gestegen. De jongeren gebruiken internet voor ontspanning (bijvoorbeeld door het spelen van online games) en voor het volbrengen van schooltaken. Online pesten en compulsief internetgebruik vormen risico’s van internetgebruik. Ouders kunnen door de opvoeding die zij hun kinderen bieden de kans op deze risico’s verkleinen.
Lees meer

By

Proefschrift: Verkenning van oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik

Internet is in een korte tijd uitgegroeid tot één van de belangrijkste bronnen van informatie, communicatie en amusement voor een zeer grote groep mensen. De grote meerderheid van de internetgebruikers ontwikkelt geen problemen in hun internetgedrag. Echter, een klein percentage lukt het niet om hun internetgebruik onder controle te houden. Zij maken op een compulsieve manier gebruik van internet. Op basis van deze bevinding wordt in het proefschrift Pwned by the Internet, explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use uit 2007 onderzocht hoe compulsief internetgebruik gemeten kan worden en wat de oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik zijn.
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: gevolgen en de rol van ouders

Factsheet Compulsief internetgebruik ('internetverslaving') bij jongeren - gevolgen en de rol van ouders (2006)Onderzoek uitgevoerd in 2005 toont dat jongeren (13 tot en met 15 jaar) die compulsief internetten meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten en een verslechtering van schoolprestaties dan niet-compulsieve internetgebruikers. Ouders kunnen een rol spelen bij het voorkómen van compulsief internetgebruik bij hun kinderen. Vooral kwalitatief goede gesprekken tussen ouders en jongeren over internetgebruik kunnen hieraan een bijdrage leveren.
Lees meer

By

Online pesten en welbevinden van jongeren

Factsheet Pesten op internet en het psychosociale welbevinden van jongeren (2006)Ruim een derde van de Nederlandse jongeren van 11 tot en met 15 jaar wordt (in 2006) minimaal één keer per maand (online en/of in het echte leven) gepest. Pesten in het echte leven komt vaker voor en vormt een groter risico voor het geestelijk welbevinden dan pesten via internet. Vooral de combinatie van online en in het echte leven gepest worden, hangt samen met het ervaren van meer psychosociale problemen (zoals depressieve gevoelens).
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik onder jongeren

Factsheet Compulsief internetgebruik onder Nederlandse jongeren (2006)In 2006 besteden jongeren van 10 tot en met 16 jaar gemiddeld 11 uur per week aan internet. Een klein deel van de jongeren (3,8%) vertoont kenmerken van compulsief internetgebruik. Deze jongeren hebben moeite hun internetgebruik onder controle te houden, zijn intensief met het internet bezig, en gebruiken het internet als manier om met problemen om te gaan. Compulsieve internetgebruikers ervaren meer depressieve gevoelens, zijn eenzamer, en hebben een negatiever zelfbeeld.
Lees meer