By

Videogameverslaving en de industrie

Factsheet videogameverslaving en maatschappelijke verantwoordelijkheid

In de game-industrie worden weinig maatregelen getroffen met betrekking tot verslavingsrisico’s van videogames. De game-industrie kan een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen door informatie over de verslavingsrisico’s van hun games aan te bieden aan hun consumenten. Daarnaast is het van belang dat excessieve gamers actief hulp geboden wordt om van hun problematische gamegedrag af te komen.
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: een beknopt overzicht

VerslavingHet onderzoek naar compulsief internetgebruik staat nog in de kinderschoenen. Ondanks dat slechts een beperkt deel van de internetgebruik dergelijke problemen heeft, betreft de problematiek (door het grote aantal internetgebruikers) een groot aantal personen. Het is onduidelijk of er sprake is van verslaving/afhankelijkheid, een obsessieve-compulsieve stoornis, of een impulscontrolestoornis. Eveneens is onduidelijk of compulsief internetgebruik een op zichzelf staande gedragsstoornis is, of dat bestaande stoornissen door internet getriggerd en gevoed worden.
Lees meer

By

‘Internetverslaving’ – Een roep voor systematisch onderzoek

Het populair worden van internet gaat gepaard met waarschuwingen voor het mogelijke verslavende effect van internet en de (mogelijk) daarmee samenhangende negatieve gevolgen. Een eenduidige definitie en diagnostische criteria voor ‘internetverslaving’ bestaan nog niet. Hierdoor is het onduidelijk of ‘internetverslaving’ wel bestaat. Nieuw systematisch onderzoek is nodig om hier meer inzicht in te krijgen.
Lees meer