By

Identificatie van ‘verslaafde’ adolescente gamers

AddictionEen groep van 1,5% van de Nederlandse jongeren (13-16 jaar) kan in 2008 en 2009 beschouwd worden als problematische videogamer. Ondanks dat deze gamers verslavingsachtige problemen rapporteren, wordt de relatie met een verminderde psychosociale gezondheid niet eenduidig aangetoond.

De identificatie van de groep jongeren met een mogelijke ‘videogameverslaving’ draagt bij aan de discussie over het al dan niet bestaan van een online videogameverslaving en het ondersteunt het belang om schalen te ontwikkelen om videogameverslaving te kunnen meten.
Lees meer

By

Proefschrift: Een verkenning van online gameverslaving

Van Rooij, A. J. (2011). Online video game addiction. Exploring a new phenomenon

Steeds vaker spelen Nederlandse jongeren samen met anderen videogames over het internet. Dit is niet altijd zonder risico’s: drie procent van de online gamers kan mogelijk gezien worden als ‘gameverslaafd’. Ze kunnen er bijvoorbeeld moeilijk mee stoppen, spelen meer dan ze van plan waren, slapen te weinig door het gamen of hun huiswerk lijdt eronder. Op basis van deze bevinding verkent het proefschrift Online video game addicton, exploring a new phenomenon uit 2011 de zin en onzin van het begrip ‘gameverslaving’.

Lees meer

By

Nederlandse jongeren op internet (2006-2010)

Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., & Van de Mheen, D. (2011). Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2006-2010

Nederlandse jongeren besteedden tussen 2006 en 2010 veel tijd aan internet, maar slechts een klein deel (4%) geeft aan dat ze hun internetgebruik niet meer onder controle hebben. Een groot deel (87%) van de jongeren gebruikt bovendien verschillende applicaties naast elkaar. Ook wordt internet op steeds meer verschillende apparaten gebruikt (smartphones, iPads, e-readers). Hiermee wordt het steeds lastiger om over ‘internetgebruik’ te spreken, omdat dit een containerbegrip is geworden.

Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: online gamen en andere internetapplicaties

Journal of adolescent healthVerschillende internetapplicaties hangen samen met de mate van problematisch internetgebruik. Echter, online gamen en sociale activiteiten hangen het meest sterk samen met overmatig / problematisch internetgebruik. Het wordt op basis van deze bevinding overweogen om problematisch gamen te splitsen van ‘internetverslaving’.

Lees meer

By

‘Nieuwe’ verslavingen: GHB en internet

Nieuwe verslavingen in zichtIn verslavingszorginstellingen steken de laatste jaren twee ‘nieuwe’ verslavingen de kop op: GHB-verslaving en internetverslaving (vooral gameverslaving). Hoewel de omvang van deze verslavingen gering lijkt, betreft het twee substantiële vormen van verslaving die eerder niet veel voorkwamen. Binnen verschillende (verslavings)zorginstellingen worden daarom nieuwe benaderingen ontwikkeld voor gameverslaving en GHB-verslaving.
Lees meer

By

(Compulsief) internetgebruik door jongeren (2006-2009)

Wat doen jongeren op internet en hoe verslavend is ditJongeren die internet compulsief gebruiken hebben moeite om te stoppen met internetten, zijn continue met internet bezig (ook als ze niet achter de computer zitten) en voelen zich slecht als ze niet kunnen internetten. Vooral jongeren op het VMBO lijken een risicogroep voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. Online games vormen een risico voor compulsief internetten, maar ook gebruik van sociale netwerken en instant messenging spelen een rol.
Lees meer

By

Online communicatie, compulsief internetgebruik en psychosociaal welzijn

Developmental psychologyJongeren die veel gebruik maken van online communicatie vertonen zes maanden later vaker compulsief internetgedrag dan jongeren die geen of weinig gebruik maken van online communicatie. Dit geldt alleen voor vormen van online communicatie waarbij sprake is van een direct contact tussen de communicatiepartners (bijvoorbeeld bij instant messenger en chatrooms).

Daarnaast is instant messenger, in tegenstelling tot het gebruik van chatrooms, ook gerelateerd aan de ontwikkeling van depressieve gevoelens. De bevindingen suggereren dat gebruik van instant messenger kan bijdragen aan compulsief gebruik van internet en dat dit een risico vormt voor het psychologisch welzijn van jongeren.
Lees meer

By

Gamegedrag van Nederlandse jongeren (2008)

Videogames en Nederlandse jongerenOnderzoek naar het gamegedrag van jongeren in 2008 laat zien dat een grote meerderheid (78,9%) van de Nederlandse jongeren uit de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs aangeeft wekelijks of vaker een game te spelen. Het kan hierbij gaan om offline games, browser games (laagdrempelige, kleine gratis spelletjes op internet) en online games (games waarbij via internet samen met andere gamers gespeeld wordt).

Lees meer

By

Internetgebruik van Nederlandse jongeren (2006-2008)

Ontwkkelingen in het internetgebruik van Nederlandse jongerenNagenoeg alle jongeren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs hebben in 2008 thuis toegang tot internet en maken hier dagelijks gebruik van. Internetgebruik vormt een van de belangrijkste vrije tijdsbestedingen. Een kleine groep jongeren maakt op een compulsieve manier gebruik van internet: ze hebben moeite om te stoppen met internetten, ze ervaren als gevolg daarvan problemen en ze zijn continu met internet bezig (ook wanneer men geen gebruik van internet maakt). Compulsief internetgebruik gaat gepaard met een lager niveau van psychosociaal welbevinden.
Lees meer

By

Ontwikkelingen in internetgebruik (2006-2007) en de rol van opvoeding

In de Monitor Internet en Jongeren wordt beschreven dat tussen 2006 en 2007 het aantal jongeren met toegang tot internet is gestegen. De jongeren gebruiken internet voor ontspanning (bijvoorbeeld door het spelen van online games) en voor het volbrengen van schooltaken. Online pesten en compulsief internetgebruik vormen risico’s van internetgebruik. Ouders kunnen door de opvoeding die zij hun kinderen bieden de kans op deze risico’s verkleinen.
Lees meer