By

Intermediair: games op de werkvloer

IntermediairIntermediair plaatste een bericht op haar website over het gebruik van games voor het werk. Games en gametechnologie worden volgens dit artikel in toenemende mate toegepast in werksituaties. De videogames zijn gemaakt om werknemers te trainen in specifieke vaardigheden of inzichten, bijvoorbeeld in scheepvaartsimulaties, in het onderwijs en in de zorg. Jan-Pieter van Seventer, development directeur van Dutch Game Garden, stelt: “Het bouwen van games voor serieuze doelen is een internationale trend, die hier [in Nederland, red.] sterk is aangeslagen.”
Lees meer

By

Volkskrant: ‘Facebookgebruikers onderschatten aantal mensen dat hun berichten leest’

Gebruikers van sociale mediawebsites onderschatten het aantal vrienden dat hun berichten leest. Dit schrijft de Volkskrant (3 maart 2013) op haar website naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek onder Facebookgebruikers. Uit het onderzoek blijkt dat Facebookgebruikers het totaal aantal vrienden dat hun berichten en/of foto’s op hun Facebookpagina ziet, schatten op 27% van het werkelijke aantal. Daarnaast blijkt dat Facebookgebruikers gemiddeld in één maand tijd ruim 60% van hun vrienden bereiken via posts op hun profielpagina. Ook dit percentage wordt vaak onderschat.
Lees meer

By

School & Innovatie Groep: toename digitaal pesten

Uit een landelijk onderzoek door de School & Innovatie Groep blijkt dat pesten in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van het Nederlandse basisonderwijs intensiever is geworden vergeleken met een aantal jaar geleden. In 2012 wordt gemiddeld 9% van de basisschoolleerlingen dagelijks of wekelijks gepest. Van de gepeste kinderen wordt in 2012 18% digitaal gepest, tegenover 9% in 2008. Digitaal pesten is, volgens dit onderzoek, toegenomen sinds 2008.

Lees meer

By

YoungWorks over ‘sociale mediaverslaving’

Sociale media zijn erg populair onder jongeren. Op de website YoungWorks Blog is een artikel geplaatst over de stand van zaken rondom het verschijnsel ‘sociale mediaverslaving’. Waarom zijn sociale media zo aantrekkelijk voor jongeren? Hoe ontstaat problematisch gebruik van sociale media en wat kan er aan gedaan worden om het te voorkomen? In het artikel wordt op basis van eigen onderzoek van YoungWorks en onderzoek van onder meer het IVO antwoord op dergelijke vragen gegeven.
Lees meer

By

Studio MAX Live over smartphonegebruik

Op maandag 4 februari was dr. Tony van Rooij van het Center for Behavioral Internet Science (IVO) te gast in het televisieprogramma Studio MAX Live van omroep MAX. Hij sprak daar over het gebruik van smartphones en over de mate waarin dit verslavend is. Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van een smartphone en het valt bijna niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Of het smartphonegebruik daadwerkelijk verslavend is, is echter nog maar de vraag.

Hieronder kunt u het televisiefragment terugkijken.


Bekijk de video in andere formaten.

By

‘Facebook maakt een derde van zijn gebruikers ongelukkiger’

Recent Duits onderzoek onder 600 frequente Facebookgebruikers laat zien dat een derde van hen ongelukkiger is na een bezoek aan de website. Lees meer

By

VU: ‘Internetverslaving schadelijk voor relaties’

Compulsief internetgebruik heeft een negatieve invloed op relaties. Deze conclusie trekken onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam op basis van een door hen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Compulsief internetgebruik wordt gezien als een teken van weinig zelfcontrole. De mate van zelfcontrole is van belang om als een betrouwbare relatiepartner beschouwd te worden.
Lees meer

By

Seminar – Social media en Internet

Smartphone user

Center for Behavioral Science (IVO) Seminar over Sociale media en Internet: Wat zijn de problemen en kansen voor jongeren? In dit seminar gingen op 29 januari 2013 drie sprekers in op hoe jongeren met internet en social media omgaan, wat daarbij kansen zijn en welke problemen zich kunnen voordoen.

Lees meer

By

NRC: ‘Hoogopgeleide jongere heeft meeste voordeel van internet’

Trendrapport internetgebruik UTVolgens het ‘Trendrapport Internetgebruik 2012’ van de Universiteit Twente neemt internet een steeds prominentere plek in het dagelijks leven in. Vooral hoger opgeleiden en jongeren profiteren het meest van de mogelijkheden die het internet biedt. (Jonge) hoogopgeleiden gebruiken internet hoofdzakelijk voor informatie, educatie en carrière, terwijl laagopgeleiden zich vooral richten op vermaak. Hierdoor lijkt een ‘digitale kloof’ te ontstaan ‘tussen degenen die het internet in hun voordeel weten te gebruiken en degenen die zich er vooral mee amuseren’, aldus een bericht op de website van NRC naar aanleiding van het Trendrapport.
Lees meer

By

De Volkskrant over gameverslaving: ‘Een spelletje dat nooit uitkomt’

Een officiële diagnose voor gameverslaving bestaat er nog niet, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten met andere verslavingsvormen. Daarnaast kan overmatig gamegedrag negatieve gevolgen hebben op het fysieke en psychosociale welzijn van gamers.

Lees meer