‘Internetverslaving’ – Een roep voor systematisch onderzoek

Het populair worden van internet gaat gepaard met waarschuwingen voor het mogelijke verslavende effect van internet en de (mogelijk) daarmee samenhangende negatieve gevolgen. Een eenduidige definitie en diagnostische criteria voor ‘internetverslaving’ bestaan nog niet. Hierdoor is het onduidelijk of ‘internetverslaving’ wel bestaat. Nieuw systematisch onderzoek is nodig om hier meer inzicht in te krijgen.
Lees meer