By

Videogameverslaving en de industrie

Factsheet videogameverslaving en maatschappelijke verantwoordelijkheid

In de game-industrie worden weinig maatregelen getroffen met betrekking tot verslavingsrisico’s van videogames. De game-industrie kan een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen door informatie over de verslavingsrisico’s van hun games aan te bieden aan hun consumenten. Daarnaast is het van belang dat excessieve gamers actief hulp geboden wordt om van hun problematische gamegedrag af te komen.
Lees meer

By

‘Nieuwe’ verslavingen: GHB en internet

Nieuwe verslavingen in zichtIn verslavingszorginstellingen steken de laatste jaren twee ‘nieuwe’ verslavingen de kop op: GHB-verslaving en internetverslaving (vooral gameverslaving). Hoewel de omvang van deze verslavingen gering lijkt, betreft het twee substantiële vormen van verslaving die eerder niet veel voorkwamen. Binnen verschillende (verslavings)zorginstellingen worden daarom nieuwe benaderingen ontwikkeld voor gameverslaving en GHB-verslaving.
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: een beknopt overzicht

VerslavingHet onderzoek naar compulsief internetgebruik staat nog in de kinderschoenen. Ondanks dat slechts een beperkt deel van de internetgebruik dergelijke problemen heeft, betreft de problematiek (door het grote aantal internetgebruikers) een groot aantal personen. Het is onduidelijk of er sprake is van verslaving/afhankelijkheid, een obsessieve-compulsieve stoornis, of een impulscontrolestoornis. Eveneens is onduidelijk of compulsief internetgebruik een op zichzelf staande gedragsstoornis is, of dat bestaande stoornissen door internet getriggerd en gevoed worden.
Lees meer

By

Excessief en compulsief internetgebruik

Factsheet Excessief en compulsief internetgebruik - een kwalitatieve analyse (2007)Voor excessieve en compulsieve internetgebruikers is de directe prikkel om te gaan internetten vaak de verwachting van een beloning, zoals het ontvangen van nieuwe berichten of reacties. Zelden staat compulsief en excessief internetgebruik op zichzelf; vaak is er sprake van een complex van psychosociale problemen. Compulsieve internetgebruikers gebruiken internet relatief vaak om met depressieve of eenzaamheidsgevoelens om te gaan. Ze lijken de controle over hun internetgebruik kwijt te zijn, aangezien ze doorgaan met internetten als het ten koste gaat van hun gemoedstoestand.
Lees meer

By

De kansen van sociale netwerksites

Vaak worden ouders door internet- en opvoeddeskundigen gewaarschuwd voor de risico’s van het gebruik van sociale netwerksites door adolescenten. Het gebruik van sociale netwerksites kan echter ook allerlei educatieve en psychosociale kansen te bieden voor de ontwikkeling van adolescenten.

Lees meer

By

Ontwikkelingen in internetgebruik (2006-2007) en de rol van opvoeding

In de Monitor Internet en Jongeren wordt beschreven dat tussen 2006 en 2007 het aantal jongeren met toegang tot internet is gestegen. De jongeren gebruiken internet voor ontspanning (bijvoorbeeld door het spelen van online games) en voor het volbrengen van schooltaken. Online pesten en compulsief internetgebruik vormen risico’s van internetgebruik. Ouders kunnen door de opvoeding die zij hun kinderen bieden de kans op deze risico’s verkleinen.
Lees meer

By

Proefschrift: Verkenning van oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik

Internet is in een korte tijd uitgegroeid tot één van de belangrijkste bronnen van informatie, communicatie en amusement voor een zeer grote groep mensen. De grote meerderheid van de internetgebruikers ontwikkelt geen problemen in hun internetgedrag. Echter, een klein percentage lukt het niet om hun internetgebruik onder controle te houden. Zij maken op een compulsieve manier gebruik van internet. Op basis van deze bevinding wordt in het proefschrift Pwned by the Internet, explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use uit 2007 onderzocht hoe compulsief internetgebruik gemeten kan worden en wat de oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik zijn.
Lees meer

By

Compulsief internetgebruik: gevolgen en de rol van ouders

Factsheet Compulsief internetgebruik ('internetverslaving') bij jongeren - gevolgen en de rol van ouders (2006)Onderzoek uitgevoerd in 2005 toont dat jongeren (13 tot en met 15 jaar) die compulsief internetten meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten en een verslechtering van schoolprestaties dan niet-compulsieve internetgebruikers. Ouders kunnen een rol spelen bij het voorkómen van compulsief internetgebruik bij hun kinderen. Vooral kwalitatief goede gesprekken tussen ouders en jongeren over internetgebruik kunnen hieraan een bijdrage leveren.
Lees meer

By

Online pesten en welbevinden van jongeren

Factsheet Pesten op internet en het psychosociale welbevinden van jongeren (2006)Ruim een derde van de Nederlandse jongeren van 11 tot en met 15 jaar wordt (in 2006) minimaal één keer per maand (online en/of in het echte leven) gepest. Pesten in het echte leven komt vaker voor en vormt een groter risico voor het geestelijk welbevinden dan pesten via internet. Vooral de combinatie van online en in het echte leven gepest worden, hangt samen met het ervaren van meer psychosociale problemen (zoals depressieve gevoelens).
Lees meer

By

Voorspellers van compulsief internetgebruik

CyberPsychology & BehaviorCompulsief internetgebruik kan leiden tot serieuze problemen in het psychosociaal en professioneel functioneren. Internetgebruikers die veel tijd besteden aan gamen of zoeken van erotica lopen een groter risico om internet compulsief te gebruiken. Het zoeken van erotica voorspelt bovendien een toename in compulsief internetgebruik één jaar later. Dit is zodoende de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik.
Lees meer