Compulsief internetgebruik onder jongeren

Factsheet Compulsief internetgebruik onder Nederlandse jongeren (2006)In 2006 besteden jongeren van 10 tot en met 16 jaar gemiddeld 11 uur per week aan internet. Een klein deel van de jongeren (3,8%) vertoont kenmerken van compulsief internetgebruik. Deze jongeren hebben moeite hun internetgebruik onder controle te houden, zijn intensief met het internet bezig, en gebruiken het internet als manier om met problemen om te gaan. Compulsieve internetgebruikers ervaren meer depressieve gevoelens, zijn eenzamer, en hebben een negatiever zelfbeeld.
Lees meer