By

Compulsief internetgebruik: gevolgen en de rol van ouders

Factsheet Compulsief internetgebruik ('internetverslaving') bij jongeren - gevolgen en de rol van ouders (2006)Onderzoek uitgevoerd in 2005 toont dat jongeren (13 tot en met 15 jaar) die compulsief internetten meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten en een verslechtering van schoolprestaties dan niet-compulsieve internetgebruikers. Ouders kunnen een rol spelen bij het voorkómen van compulsief internetgebruik bij hun kinderen. Vooral kwalitatief goede gesprekken tussen ouders en jongeren over internetgebruik kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Highlights

  • Jongeren internetten in 2005 gemiddeld 14 á 15 uur per week. Jongens besteden meer tijd aan internet dan meisjes.
  • Compulsief internetgebruik voorspelt depressieve gevoelens en een afname in schoolprestaties 6 maanden later. Omgekeerde verbanden worden niet gevonden.
  • Jongeren met een lager opleidingsniveau zijn vaker compulsief internetgebruiker.
  • Als ouders meer regels stellen over de frequentie en duur van internetgebruik, dan is de kans groter dat de jongere internet op een compulsieve manier gebruikt. Het is onduidelijk wat oorzaak en gevolg is.
  • Ook als ouders excessief internetgebruik tolereren, is het risico op compulsief internetgebruik door jongeren groter.
  • Jongeren zijn minder vaak compulsieve internetgebruikers als ouders: 1) duidelijke regels stellen over de inhoud van het internetgebruik, en/of 2) kwalitatief goede gesprekken voeren over internetgebruik.

Download hier de rapportage:

Van den Eijnden, R. J. J. M., & Vermulst, A. A. (2006). Compulsief internetgebruik (‘internetverslaving’) bij jongeren: Wat zijn de gevolgen en wat kunnen ouders doen om het te voorkómen? Rotterdam: IVO.

Methode: Longitudinaal onderzoek onder 512 jongeren van 13 tot en met 15 jaar, die op twee momenten in 2005 een online vragenlijst invullen.