By

Compulsief internetgebruik onder jongeren

Factsheet Compulsief internetgebruik onder Nederlandse jongeren (2006)In 2006 besteden jongeren van 10 tot en met 16 jaar gemiddeld 11 uur per week aan internet. Een klein deel van de jongeren (3,8%) vertoont kenmerken van compulsief internetgebruik. Deze jongeren hebben moeite hun internetgebruik onder controle te houden, zijn intensief met het internet bezig, en gebruiken het internet als manier om met problemen om te gaan. Compulsieve internetgebruikers ervaren meer depressieve gevoelens, zijn eenzamer, en hebben een negatiever zelfbeeld.

Highlights

  • Jongens en VMBO leerlingen besteden in 2006 meer tijd aan internet dan meisjes en HAVO/VWO leerlingen. Naarmate de leeftijd stijgt, besteden jongeren meer tijd aan internet.
  • Internet wordt in 2006 door jongeren het meest gebruikt voor communicatie via MSN messenger en het spelen van online games.
  • In 2006 vertoont 3,8% van de 10 tot en met 16-jarige jongeren kenmerken van compulsief internetgebruik.
  • Allochtone jongeren en VMBO leerlingen vertonen vaker kenmerken van compulsief internetgebruik dan autochtone jongeren en HAVO/VWO leerlingen.
  • Compulsieve internetgebruikers zijn vaker en langer online. Gemiddeld besteden compulsieve internetgebruikers 24,1 uur per week aan internet, vergeleken met 10,5 uur per week door niet-compulsieve gebruikers.
  • Compulsief internetgebruik hangt vooral samen met online gamen, gebruik van MSN messenger en gebruik van profielsites.
  • Compulsieve internetgebruikers kennen een lager niveau van psychosociaal welbevinden.
  • Compulsieve internetgebruikers zijn minder positief over hun schoolprestaties dan niet-compulsieve gebruikers.

Download hier de rapportage:

Meerkerk, G.-J., Van den Eijnden, R. J. J. M., & Van Rooij, A. J. (2006). Factsheet Monitor Internet en Jongeren: Compulsief Internetgebruik onder Nederlandse Jongeren [Monitor Internet and Youth: Compulsive Internet Use Among Dutch Youth]. Rotterdam: IVO.

Methode: Vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2006 onder 4482 jongeren van 10 tot en met 16 jaar.