By

Consequenties van online gamen

Sociaal isolement, een toename in agressie en negatieve gevolgen op school- en werkprestaties zijn effecten die vaak worden toegeschreven aan online videogamen. Uit een systematische analyse van zestien wetenschappelijke onderzoeken naar de relaties tussen online gamen en psychosociale en fysieke kenmerken blijkt echter dat er weinig bewijs is voor dergelijke effecten.

Het lijkt er eerder op dat alleen diegenen die geclassificeerd worden als problematische gamers negatieve effecten ervaren door hun gamegedrag. Niet-problematische gamers ervaren juist veel positieve aspecten zoals plezier, gevoel van prestatie, vriendschap en het gevoel om bij een gemeenschap te horen.

Highlights

  • Jongens spelen vaker online videogames dan meisjes.
  • Jongens ondervinden meer beloning (bijvoorbeeld gevoel van prestatie) aan online videogamen dan meisjes. Dit kan mogelijk verklaren waarom jongens meer games spelen.
  • Het spelen van videogames kan een rol spelen in het sociale leven van jongeren: de jongeren maken online vrienden en raken betrokken in sociale interacties tijdens het spelen van videogames.
  • De relatie tussen het spelen van videogames en agressie is controversieel: verschillende onderzoeken vinden tegenstrijdige relaties. Er lijkt alleen een relatie te zijn tussen het spelen van videogames en agressie bij problematische gamers.
  • Voor niet-problematische gamers wordt er geen relatie gevonden tussen het spelen van online videogames en prestaties op school.
  • Er worden relaties gevonden tussen problematisch gamen en de persoonlijkheidskenmerken narcisme en neurotisisme. Of er sprake is van een oorzaak-gevolg relatie is niet duidelijk.
  • Er bestaat geen relatie tussen het spelen van games en de algemene gezondheid bij niet-problematische videogamers.
  • Problematische gamers ervaren negatieve effecten op de algemene gezondheid (waaronder slaapproblemen, conflicten, tolerantie, onthoudingsverschijnselen en terugval).

De volledige rapportage is geüpload door een derde partij en is te vinden via de onderstaande link:

Sublette, V. A., & Mullan, B. (2012). Consequences of Play: A Systematic Review of the Effects of Online Gaming. International Journal of Mental Health and Addiction, 10, 3–23.

Methode: Systematisch review van zestien wetenschappelijke (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoeken (uitgevoerd tussen 2005 en 2009) naar de relaties tussen online gamen en fysieke en/of psychosociale kenmerken. De participanten die deelgenomen hebben aan de verschillende onderzoeken hebben een leeftijd tussen de 11 en de 69 jaar.