By

Cyberpesten en psychosociaal welzijn

De toename van het gebruik van internet en mobiele telefoons heeft nieuwe mogelijkheden opgeleverd om met anderen te communiceren. Door deze nieuwe communicatiemogelijkheden is het fenomeen cyberpesten ontstaan. Van cyberpesten is sprake wanneer een persoon via internet en/of de mobiele telefoon gepest wordt.

Uit een Zweeds onderzoek, uitgevoerd in 2008, blijkt dat ongeveer 5% van de Zweedse jongeren wordt gecyberpest. Een vergelijkbaar percentage kan beschouwd worden als cyberpester. Zowel het zijn van een dader als een slachtoffer van cyberpesten is gerelateerd aan een verminderd psychosociaal welzijn.

Highlights

  • Van de Zweedse jongeren met een leeftijd tussen de 15 en 18 jaar is in 2008 5% slachtoffer van cyberpesten.
  • Van de jongeren pest 4% zelf leeftijdgenoten via internet en/of de mobiele telefoon.
  • Van de jongeren is 2% zowel slachtoffer als dader van cyberpesten.
  • Jongeren die op traditionele wijze (niet via internet) gepest worden hebben een groter risico om ook via internet gepest te worden.
  • Jongeren die op traditionele wijze pesten, pesten ook vaker via internet.
  • Zowel gepest worden als pesten via internet of de mobiele telefoon is gerelateerd aan een verminderd psychosociaal welzijn.
  • Jongeren die zowel op traditionele wijze als via internet en/of de mobiele telefoon gepest worden ondervinden de meeste problemen in de psychosociale gezondheid.

De volledige rapportage kunt u vinden via deze link:

Låftman, S. B., Modin, B., & Östberg, V. (2013). Cyberbullying and subjective health: A large-scale study of students in Stockholm, Sweden. Children and Youth Services Review, 35, 112–119.

Methode: Vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2008 onder 22.544 Zweedse leerlingen met een leeftijd tussen de 15 en 18 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in Stockholm en de omliggende gemeenten.