By

De kansen van sociale netwerksites

Vaak worden ouders door internet- en opvoeddeskundigen gewaarschuwd voor de risico’s van het gebruik van sociale netwerksites door adolescenten. Het gebruik van sociale netwerksites kan echter ook allerlei educatieve en psychosociale kansen te bieden voor de ontwikkeling van adolescenten.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en om het vermogen om een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Om ervoor te zorgen dat adolescenten veilig gebruikmaken van internet wordt het aangeraden om te richten op een technologisch bewustzijn van de adolescenten zelf en niet om ze te verbieden om sociale netwerksites te gebruiken.

Highlights

  • Gebruik van sociale netwerksites kan bijdragen aan de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden (zoals ruimtelijk inzicht en aandachtsvermogen) van adolescenten.
  • Door online interactie met leeftijdgenoten leren adolescenten om dingen vanuit een ander perspectief te zien.
  • Online sociaal netwerkgebruik door adolescenten kan identiteitsexploratie faciliteren.
  • In sociale online omgevingen bieden adolescenten elkaar sociale steun en geven ze elkaar advies (bijvoorbeeld met betrekking tot romantische relaties en seksualiteit).
  • Adolescenten zijn zich vaak bewust van de risico’s van het gebruik van online sociale netwerken en ze ontwikkelen hun eigen strategieën om hier op een veilige manier mee om te gaan.
  • Ouders wordt aangeraden om met hun kinderen op een open en eerlijke manier over de risico’s en kansen van internetgebruik te praten.
  • Ouders wordt aangeraden om hun hun kinderen te helpen bij het beschermen van hun online privacy.

De volledige rapportage is geüpload door een derde partij en is te vinden via deze link

Tynes, B. M. (2007). Internet safety gone wild? Sacrificing the educational and psychosocial benefits of online social environments. Journal of Adolescent Research, 22, 575–584.

Methode: Opiniestuk op basis van wetenschappelijke literatuur.