By

Wetenschappelijke effecten van games

Wat weten we over ... effecten van gamesGames hebben verschillende positieve effecten. Zo versterkt het spelen van games op school (in vergelijking met traditionele lesmethoden) de motivatie tot leren en leidt het ertoe dat kinderen een positievere houding hebben tegenover school. Ook hebben games positieve effecten op eenvoudige en complexe cognitieve functies van kinderen en jongeren. Voor een klein deel van de gamers treden er ook negatieve effecten op: er wordt soms gesproken over verslaving en agressie.

De negatieve effecten van het gamen vormen overigens geen argument tegen het inzetten van games in het onderwijs. In de schoolsituatie is het onwaarschijnlijk dat ze een rol spelen door de aard van educatieve games. Games worden, zeker in het voortgezet onderwijs, nog nauwelijks voor onderwijsdoeleinden ingezet, terwijl een ruime meerderheid van de Nederlandse kinderen en jongeren wel eens een game speelt. Voordat games breed in het onderwijs worden ingezet, zal eerst nader onderzocht moeten worden wat de leeropbrengsten zijn. 

Highlights

  • Games bieden een veilige omgeving om te experimenteren en allerlei rollen uit te proberen, hoewel het aanbod meer op jongens dan op meisjes is gericht.
  • Games hebben een positief effect op eenvoudige cognitieve functies (zoals ruimtelijk inzicht, geheugen en taalcompetenties) van kinderen en jongeren.
  • Het spelen van games levert een grotere bijdrage aan complexe cognitieve functies (zoals inzicht, probleemoplossend vermogen, en ingewikkelde informatie interpreteren) dan andere, meer rustige, speelvormen.
  • Er is geen eenduidig bewijs dat games positieve effecten hebben op inhoudelijke vakkennis. De rol van de leraar als inhoudelijk expert lijkt belangrijk te zijn bij het verwerven van inhoudelijke kennis.
  • Er zijn aanwijzingen dat gamen positieve sociale effecten heeft, maar hier is nog beperkt onderzoek naar gedaan. Desalniettemin nuanceren deze resultaten het stereotype beeld dat gamen leidt tot sociale isolatie.
  • Het spelen van gewelddadige games veroorzaakt niet per definitieve agressief gedrag of geweld, maar een deel van de onderzoekers denkt wel dat gamen kan samenhangen met meer agressieve gedachten.
  • In Nederland is een relatief kleine groep jongeren (1% tot 3%) gameverslaafd.

Download hier de rapportage:

Van Rooij, A. J., Jansz, J., & Schoenmakers, T. M. (2010). Wat weten we over … effecten van games. Een beknopt overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van games [What is known about effects of games …. A brief overview of research into the effects of games]. Zoetermeer: Stichting Kennisnet.

Methode: 25ste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks ‘ICT in het Onderwijs’: een beknopt overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van games.