By

Effectiviteit behandeling internetverslaving

Het is bekend dat sommige mensen het lastig vinden om hun internetgebruik onder controle te houden. Echter, er is nog weinig bekend over effectieve behandelingen voor mensen met internetverslaving. In het huidige onderzoek zijn de resultaten vergeleken van 16 verschillende studies naar de effectiviteit van behandelingen voor internetverslaving. De resultaten van deze studie laten zien dat zowel psychologische (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie) en farmacologische (gebruik van medicatie) behandelingen effectief kunnen zijn in het verminderen van symptomen van internetverslaving. 


Highlights

  • Zowel psychologische als farmacologische behandelingen kunnen symptomen van internetverslaving reduceren.
  • Zowel psychologische als farmacologische behandelingen voor internetverslaving verminderen sociale angst, depressie, en de tijd op het internet.
  • Individuele therapie werkt in de behandeling van internetverslaving beter dan groepstherapie.

De volledige rapportage kunt u vinden via deze link:

Winkler, A., Dörsing, B., Rief, W., Shen, Y., & Glombiewski, J. A. (2013). Treatment of internet addiction: A meta-analysis. Clinical psychology review, 33, 317–29.

Methode: Meta-analyse op basis van 16 wetenschappelijke onderzoeken waaraan in totaal 670 participanten hebben deelgenomen.