By

Excessief en compulsief internetgebruik

Factsheet Excessief en compulsief internetgebruik - een kwalitatieve analyse (2007)Voor excessieve en compulsieve internetgebruikers is de directe prikkel om te gaan internetten vaak de verwachting van een beloning, zoals het ontvangen van nieuwe berichten of reacties. Zelden staat compulsief en excessief internetgebruik op zichzelf; vaak is er sprake van een complex van psychosociale problemen. Compulsieve internetgebruikers gebruiken internet relatief vaak om met depressieve of eenzaamheidsgevoelens om te gaan. Ze lijken de controle over hun internetgebruik kwijt te zijn, aangezien ze doorgaan met internetten als het ten koste gaat van hun gemoedstoestand.

Highlights

  • Excessieve en compulsieve internetgebruikers besteden gemiddeld 32 uur per week aan privé internetgebruik.
  • Online communicatie is voor de meeste excessieve en compulsieve internetgebruikers erg belangrijk. Ze hebben vaak moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten in het echte leven.
  • Veel excessieve en compulsieve internetgebruikers hebben een lage emotionele stabiliteit, lage zelfwaardering, depressieve klachten en gevoelens van eenzaamheid.
  • Internet is voor veel excessieve en compulsieve internetgebruikers een belangrijke manier om met psychosociale problemen en negatieve gevoelens om te gaan.
  • Het belangrijkste negatieve gevolg van compulsief en excessief internetgebruik is dat er minder tijd en aandacht is voor ondermeer contact met naasten, werk of studie. Andere negatieve gevolgen zijn: het verlies van sociale contacten in het echte leven, psychologische en lichamelijke klachten.

Download hier de rapportage:

Van den Eijnden, R. J. J. M., Van Rooij, A. J., & Meerkerk, G.-J. (2007). Excessief en Compulsief Internetgebruik. Een Kwalitatieve Analyse [Excessive and Compulsive Internetuse. A Qualitative Analysis]. Rotterdam: IVO.

Methode: Kwalitatief onderzoek uitgevoerd in 2007 bestaand uit: 1) dagboekstudie en online vragenlijst onder 31 excessieve of compulsieve internetgebruikers, 2) dossierstudie van 10 dossiers van cliënten met internetgerelateerde klachten in twee verslavingszorginstellingen.