By

Excessief gamen en impulsiviteit

Addiction BiologyExcessieve gamers zijn gamers die in hun psychosociale functioneren belemmerd worden door hun overmatige gamegedrag. Ten opzichte van niet-excessieve gamers worden excessieve gamers gekenmerkt door een hoge mate van impulsiviteit. Dit uit zich in het minder goed kunnen anticiperen op fouten en in ongeremd gedrag. Het is mogelijk dat excessieve gamers minder sensitief zijn voor de negatieve consequenties van gamen en dat ze daarom, ondanks de consequenties, doorgaan met gamen.

Highlights

  • In 2012 rapporteren excessieve gamers hogere niveaus van impulsiviteit dan niet-excessieve gamers.
  • Excessieve gamers kunnen minder goed anticiperen op fouten (in computertaken) dan niet excessieve gamers.
  • Ten opzichte van niet-excessieve gamers vertonen excessieve gamers meer ongeremd gedrag (op computertaken).
  • Excessief gamegedrag vertoont overeenkomsten met stoornissen in de impulscontrole (bijvoorbeeld pathologisch gokken) en problematisch middelengebruik.

Download hier de rapportage:

Littel, M., Van den Berg, I., Luijten, M., Van Rooij, A. J., Keemink, L., & Franken, I. H. A. (2012). Error processing and response inhibition in excessive computer game players: an event-related potential study. Addiction biology, 17, 934-947.

Het beschreven artikel is publiek te downloaden als hoofdstuk 10 in het proefschrift ‘Littel, M. (2012). Neurophysiological correlates of biased cognitive processing in addiction [PhD thesis]. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.’

Methode: Onderzoek op basis van vragenlijsten, gedragstaken en hersenreacties uitgevoerd onder 52 studenten in 2010.