By

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

De meest voorkomende gedragsverslavingen in de Nederlandse verslavingszorg zijn gokverslaving, internetverslaving, gameverslaving, seksverslaving, online pornoverslaving en eetverslaving. Zo blijkt uit onze nieuwe rapportage voor Resultaten Scoren.

Voor elk van deze verslavingen hebben we de meest relevante wetenschappelijke informatie over achtergrond, prevalentie, determinanten, criteria en behandeling verzameld en gebundeld per type verslaving. Ook hebben we een overzicht gemaakt van de preventie interventies gericht op het voorkomen van deze verslavingen. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de (onderbouwde) vormen van behandeling voor elk van de (nieuwe) gedragsverslavingen.

Highlights / aanbevelingen

 1. Een universele geprotocolleerde registratiemethode wordt aanbevolen om de ontwikkeling van gedragsverslavingen binnen de zorg te monitoren.
 2. Gezien de relatief hoge prevalentie in de algemene bevolking van problemen die samenhangen met de onderzochte gedragingen is het verstandig dat de verslavingszorg hier een behandelaanbod voor heeft.
 3. Afstemming tussen de preventieprogramma’s en onderzoek gericht op specifieke, veel belovende, theoretisch onderbouwde programma’s kan een belangrijke stap vooruit zijn in de kwaliteit van preventie.
 4. Train hulpverleners in de behandeling van de specifieke problematiek van gedragsverslavingen. Hierdoor kunnen zij beter rekening houden met de belevingswereld van de patiënten, de specificiteit van het klinische beeld en de unieke karakteristieken van de verschillende gedragingen.
 5. Voor de behandeling van gedragsverslavingen wordt aanbevolen om cognitieve- en gedragstherapie als basis te nemen, eventueel aangevuld met medicatie. Om over dit laatste een aanbeveling te kunnen doen voor seks-, internet- en gameverslaving is nader onderzoek nodig.
 6. De mogelijkheid dient opengehouden te worden om minder ernstige vormen van de onderzochte verslavingen binnen de basis GGZ te behandelen.
 7. Gedragsverslavingen zouden in principe een vergelijkbare indicatiestelling en aanpak kunnen krijgen als gokverslavingen of middelgebonden verslavingen, rekening houdend met de unieke karakteristieken van de verslaving.

Download hier de rapportage

Van Rooij, A. J., Defuentes-merillas, L., Meerkerk, G., Nijs, I. M. T., Mheen, D. Van De, & Schoenmakers, T. M. (2014). Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk (p. 88). Rotterdam: IVO.

Methode

 • Literatuurstudies
 • Consultaties experts en ervaringsdeskundigen uit wetenschap en klinische praktijk
 • Inventarisaties bij Nederlandse verslavingszorginstellingen
 • Inventarisatie Nederlandse databases voor preventieve interventies