By

Impulsiviteit en compulsief internetgebruik

Computers in human behaviourCompulsieve internetgebruikers besteden in vergelijking met niet-compulsieve internetgebruikers meer tijd aan internet. Ze ondervinden hierdoor problemen in hun dagelijkse functioneren. Het lijkt erop dat vooral internetgebruikers met een impulsieve persoonlijkheid kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van compulsief internetgedrag. Dit komt omdat zij minder goed in staat zijn hun internetgedrag onder controle te houden.

Highlights

  • Compulsieve internetgebruikers voelen zich eenzamer, zijn minder tevreden met hun leven, ervaren meer depressieve gevoelens en hebben een lagere zelfwaardering dan niet-compulsieve internetgebruikers.
  • Compulsieve internetgebruikers zijn gevoeliger voor straf vergeleken met niet-compulsieve internetgebruikers.
  • Beloningsgevoeligheid is niet gerelateerd aan compulsief internetgebruik.
  • Het persoonlijkheidskenmerk impulsiviteit hangt samen met het ontwikkelen van compulsief internetgebruik.

Download hier de rapportage:

Meerkerk, G.-J., Van den Eijnden, R. J. J. M., Franken, I. H. A., & Garretsen, H. F. L. (2010). Is compulsive internet use related to sensitivity to reward and punishment, and impulsivity? Computers in Human Behavior, 26(4), 729–735.

Het beschreven artikel omvat hoofdstuk 7 in het proefschrift ‘Meerkerk, G.-J. (2007). Pwned by the internet. Explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use [PhD thesis]. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.’

Methode: Online vragenlijst ingevuld door 304 volwassenen tussen de 19 en 78 jaar die gemiddeld ten minste 16 uur per week privé aan internet besteden.