By

Internetgebruik van Nederlandse jongeren (2006-2008)

Ontwkkelingen in het internetgebruik van Nederlandse jongerenNagenoeg alle jongeren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs hebben in 2008 thuis toegang tot internet en maken hier dagelijks gebruik van. Internetgebruik vormt een van de belangrijkste vrije tijdsbestedingen. Een kleine groep jongeren maakt op een compulsieve manier gebruik van internet: ze hebben moeite om te stoppen met internetten, ze ervaren als gevolg daarvan problemen en ze zijn continu met internet bezig (ook wanneer men geen gebruik van internet maakt). Compulsief internetgebruik gaat gepaard met een lager niveau van psychosociaal welbevinden.

Highlights

  • Het percentage jongeren dat thuis toegang heeft tot internet is in 2008 gestegen tot bijna 100%. Vooral onder niet-Westerse allochtonen is de toegang tot internet sterk toegenomen.
  • In 2008 komt mobiel internet onder jongeren niet veel voor.
  • Surfen, MSN-gebruik, e-mailen, downloaden en online games zijn in 2008 populaire internettoepassingen: 60% van de jongeren geeft aan deze internettoepassingen wekelijks of vaker te gebruiken.
  • De populariteit van online fora en sociale netwerken neemt tussen 2006 en 2008 toe.
  • Na contact met de familie besteden jongeren in 2008 de meeste vrije tijd aan internet.
  • Compulsief internetgebruik komt in 2008 vaker voor onder leerlingen van het VMBO (4,1%) dan onder HAVO- en VWO-leerlingen (2,1%).
  • Compulsief internetgebruik komt in 2008¬†vaker voor onder jongeren met een allochtone etniciteit (6,4%) dan onder jongeren met een Nederlandse etniciteit (2,4%).
  • Compulsieve internetgebruikers voelen zich vaker eenzaam, hebben vaker depressieve gevoelens, voelen zich sociaal angstiger en hebben een lagere zelfwaardering dan niet-compulsieve internetgebruikers.

Download hier de rapportage:

Van Rooij, A. J., Meerkerk, G.-J., Schoenmakers, T. M., Van den Eijnden, R. J. J. M., & Van de Mheen, D. (2008). Factsheet Monitor Internet en Jongeren. Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse Jongeren. Rotterdam: IVO.

Methode: Herhalend vragenlijstonderzoek onder leerlingen uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs met een leeftijd tussen de 13 en 16 jaar. Het onder zoek is uitgevoerd in 2006 (3358 leerlingen), 2007 (2609 leerlingen) en 2008 (3169 leerlingen).