By

‘Internetverslaving’ – Een roep voor systematisch onderzoek

Het populair worden van internet gaat gepaard met waarschuwingen voor het mogelijke verslavende effect van internet en de (mogelijk) daarmee samenhangende negatieve gevolgen. Een eenduidige definitie en diagnostische criteria voor ‘internetverslaving’ bestaan nog niet. Hierdoor is het onduidelijk of ‘internetverslaving’ wel bestaat. Nieuw systematisch onderzoek is nodig om hier meer inzicht in te krijgen.

Highlights

  • Er bestaat geen overeenstemming over hoe ‘internetverslaving’ gedefinieerd moet worden.
  • Door het gebruik van verschillende definities voor ‘internetverslaving’ worden in wetenschappelijk onderzoek verschillende resultaten gevonden over het percentage internetgebruikers dat zou leiden aan een ‘internetverslaving’.
  • Er bestaan nog geen criteria om ‘internetverslaving’ te diagnosticeren.
  • Problematisch internetgebruik gaat vaak gepaard met financiële, fysieke en mentale problemen en problemen op school/werk. Het is echter nog onduidelijk of een ‘internetverslaving’ ook daadwerkelijk de oorzaak van deze problemen is.
  • Het is onduidelijk hoeveel internetgebruikers een ‘internetverslaving’ hebben.

De volledige rapportage kunt u vinden via deze link:

Huisman, A., Van den Eijnden, R., & Garretsen, H. (2001). ‘Internet addiction’ – A call for systematic research. Journal of Substance Use, 6, 7-10.

Methode: Opiniestuk onderbouwd met wetenschappelijke literatuur.