By

Kinderontwikkeling & Virtuele omgeving

Prof. Martine Delfos beschrijft in een nieuw hoofdstuk vanuit een ontwikkelingsperspectief uitgebreid de impact van de virtuele omgeving waarin kinderen opgroeien. Onder de virtuele omgeving verstaat ze de verschillende moderne media, van radio tot en met internet-tablets zoals de iPad. Ze behandelt per leeftijdsfase de relatie tussen de virtuele omgeving en het ontwikkelingsstadium van het kind. Tien ontwikkelingsstadia komen aan bod, variërend van baby tot jonge volwassene. Deze stadia zijn relevant omdat elk ontwikkelingsstadium samengaat met een andere manier van omgaan met media.

Delfos raadt bijvoorbeeld aan om een baby eerst een goede basis in ‘real life’ te laten vormen met het volledige spectrum aan zintuigelijke waarnemingen – geluiden, beelden, geur, gevoelens op de huid, etcetera. Pas in tweede instantie wordt de virtuele omgeving dan op een stapsgewijze manier geïntroduceerd. Vijfjarigen, daarentegen, hebben een hele sterke nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen en zijn misschien meer gebaat bij goede toegang tot de virtuele omgeving. Hierbij is het dan weer belangrijk om goed te leren dat niet alle informatie online even betrouwbaar is.

Highlights

  • Opvoeding rondom de virtuele omgeving dient rekening te houden met de ontwikkelingsfase van kinderen.
  • Mensen hebben een behoefte aan contact met anderen, en de virtuele omgeving kan hier bij helpen.
  • De nieuwe online mogelijkheden sluiten beter aan bij oudere dan bij jongere kinderen.

Download hier de rapportage (in het Engels): 

Delfos, M. F. (2013). The virtual environment from a developmental perspective. In B. Heys, M. Matthes, & P. Sullivan (Eds.), Improving the Quality of Childhood in Europe 2013, Volume 4. Brussel: European Union.

Via deze link vindt u de overige hoofdstukken uit het boek.

Methode: Literatuuronderzoek, interviews, persoonlijke ervaring als therapeut.