By

Media-onderwijs over de grenzen: wat doen ze in Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland?

Maedia-onderwijs over de grenzenMedia-onderwijs krijgt veel aandacht in Europa. In Europa wordt op 70% van de basisscholen en op 75% tot 80% van de middelbare scholen ‘een vorm van media-onderwijs’ gegeven. Deze percentages zijn veel hoger dan tien jaar geleden.

Stichting Mijn Kind Online & Stichting Kennisnet hebben onderzoek gedaan naar de aanpak van media-onderwijs in vier Europese landen (Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland). In al deze landen is media-onderwijs een hot topic, maar de ontwikkeling verloopt langzaam. Het medialandschap is onderhevig aan snelle veranderdingen en het onderwijs loopt achter deze ontwikkelingen aan.

Gedeelde problemen in de vier onderzochte landen zijn onder andere het gebrek aan continuïteit en coördinatie in media-onderwijs, onenigheid over wat media-onderwijs precies inhoudt en onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor media-onderwijs. De kracht van bijna alle landen (in mindere mate Groot-Brittannië) is de actieve, positieve insteek van het media-onderwijs, waarbij vooral gericht wordt op creativiteit en empowerment. Op Europees niveau is de opkomst van informele netwerken van mediawijsheid professionals positief voor de uitwisseling van ideeën.

Highlights

  • Media-onderwijs krijgt veel aandacht in Europa, maar de ontwikkeling ervan gaat langzaam.
  • In Europa wordt op 70% van de basisscholen en 75-80% van de middelbare scholen een vorm van media-onderwijs gegeven.
  • Het gebrek aan continuïteit in media-onderwijs is een gedeeld probleem in de vier onderzochte landen.
  • De kracht van media-onderwijs in de vier landen ligt in de actieve, positieve insteek.

Download hier de volledige eindrapportage:

Stichting Mijn Kind Online & Stichting Kennisnet (2013). Media-onderwijs over de grenzen.

Methode: Onderzoek gebaseerd op interviews met experts uit Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland, en op gepubliceerde bronnen.