By

‘Nieuwe’ verslavingen: GHB en internet

Nieuwe verslavingen in zichtIn verslavingszorginstellingen steken de laatste jaren twee ‘nieuwe’ verslavingen de kop op: GHB-verslaving en internetverslaving (vooral gameverslaving). Hoewel de omvang van deze verslavingen gering lijkt, betreft het twee substantiële vormen van verslaving die eerder niet veel voorkwamen. Binnen verschillende (verslavings)zorginstellingen worden daarom nieuwe benaderingen ontwikkeld voor gameverslaving en GHB-verslaving.

Highlights

  • De precieze omvang van internet- en GHB-verslaving in de verslavingszorg en andere zorginstellingen is onbekend. In een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder komen beide verslavingen nauwelijks voor.
  • Internetverslaving is een containerbegrip: vaak is het gameverslaving of in mindere mate seks-/pornoverslaving.
  • Gameverslaving treft vooral mannen, adolescenten en jongvolwassenen. Vaak is er sprake van complexe psychosociale problemen, zoals depressieve klachten, sociale angst en gebrek aan sociale vaardigheden.
  • Ouders (of andere naasten) nemen vaak het initiatief om hulp te zoeken voor problematisch gamegedrag, niet de jongeren zelf.
  • Seks- of pornoverslaving lijkt ook een serieus en in omvang toenemend probleem te zijn. Mede vanwege het taboe dat hierop rust is het lastig een nauwkeurig beeld van aard en omvang te schetsen, en is nader onderzoek gewenst.

Download hier de rapportage:

Meerkerk, G.-J., Van Rooij, A. J., Amadmoestar, S. S., & Schoenmakers, T. M. (2009). Nieuwe Verslavingen in Zicht. Een Inventariserend Onderzoek naar Aard en Omvang van “Nieuwe Verslavingen” in Nederland [New Addictions in Sight! A Survey into the Nature and Prevalence of “New Addictions” in the Netherlands]. Rotterdam: IVO Reeks 63.

Methode: Onderzoek bestaat uit: (1) telefonische interviews met 44 werknemers van de reguliere verslavingszorg en andere zorginstellingen, (2) online vragenlijst onder representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, bestaand uit 1724 mensen.