By

Online pesten en welbevinden van jongeren

Factsheet Pesten op internet en het psychosociale welbevinden van jongeren (2006)Ruim een derde van de Nederlandse jongeren van 11 tot en met 15 jaar wordt (in 2006) minimaal één keer per maand (online en/of in het echte leven) gepest. Pesten in het echte leven komt vaker voor en vormt een groter risico voor het geestelijk welbevinden dan pesten via internet. Vooral de combinatie van online en in het echte leven gepest worden, hangt samen met het ervaren van meer psychosociale problemen (zoals depressieve gevoelens).

Highlights

  • In 2006 wordt 17%-23% van de jongeren van 11 tot en met 15 jaar minstens één keer per maand online gepest.
  • Vooral jongeren die ook in het echte leven worden gepest, of zelf online pesten, lopen risico online gepest te worden.
  • In het echte leven wordt 30% van de jongeren gepest (2006).
  • Positieve ervaringen, zoals een compliment krijgen, een open en eerlijk gesprek voeren, en steun ontvangen, komen iets vaker voor in het echte leven dan op internet.
  • Jongeren die zowel online als in het echte leven worden gepest ervaren meer depressieve gevoelens, meer gevoelens van eenzaamheid en hebben een negatiever zelfbeeld.
  • Jongeren die in het echte leven gepest worden, gebruiken internet intensiever en vaak voor communicatie. Deze jongeren lijken internet te gebruiken om met negatieve ervaringen in het echte leven om te gaan.

Download hier de rapportage:

Van den Eijnden, R. J. J. M., Vermulst, A. A., Van Rooij, A. J., & Meerkerk, G.-J. (2006). Factsheet Monitor Internet en Jongeren. Pesten op Internet en het psychosociale welbevinden van jongeren [Monitor Internet and Youth. Bullying on the Internet and psychosocial youth well-being]. Rotterdam: IVO.

Methode: Vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2006 onder 4482 jongeren van 11 tot en met 15 jaar.