By

Online pornografie: het optreden van tolerantie- en sensitisatie-effecten

Zware gebruikers van online pornografie reageren anders op seksuele stimuli dan lichte gebruikers. Zware gebruikers rapporteren meer opwinding bij het zien van zowel softe als harde pornografische fragmenten. Er lijkt bij de zwaardere online pornografiegebruikers sprake te zijn van een tolerantie-effect: ze worden in vergelijking met lichtere gebruikers minder afgeschrikt door harde pornografische fragmenten. Daarnaast wordt in het onderzoek gevonden dat zware gebruikers van online pornografie gevoeliger zijn voor seksuele prikkels dan lichtere gebruikers.

Highlights

  • Zware gebruikers van pornografie rapporteren meer opwinding bij zowel softe als harde pornografische fragmenten dan lichte gebruikers.
  • Er zijn aanwijzingen dat zware gebruikers van online pornografie toleranter zijn voor hard pornografisch materiaal dan lichte gebruikers.
  • Zware gebruikers van online pornografie zijn gevoeliger voor seksuele prikkels: hun lust om met pornografie bezig te zijn wordt sneller getriggerd, ze worden door meer seksuele stimuli afgeleid en het gebruik van online pornografie heeft voor hen meer het karakter van een (dwangmatige) gewoonte gekregen.

Via deze link vindt u volledige artikel:

Meerkerk, G.-J., & Schoenmakers, T. M. (2013). Hoe harder hoe beter? Een onderzoek naar de relatie tussen het kijken naar online pornografie en het optreden van tolerantie- en sensitisatie-effecten. Rotterdam: IVO.

Methode: Online vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2012 onder 745 heteroseksuele Nederlandse mannen met een leeftijd van achttien jaar en ouder.