By

Ouders over opvoeding ten aanzien van internet (2011)

In het rapport ‘Ouders over opvoeding ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en internet 2011. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Ouders’  van het Trimbos instituut wordt gerapporteerd over het opvoedgedrag van ouders ten aanzien van verschillende risicogedragingen. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van internet gepresenteerd.

In overeenstemming met eerdere onderzoeksresultaten van Van den Eijnden et al. (2010), blijkt dat een kwalitatief goede communicatie tussen ouder en kind over internetgebruik samenhangt met een lagere mate van compulsief internetgebruik door het kind. Uit het Trimbos rapport blijkt  daarnaast dat het stellen van regels ten aanzien van internetgebruik en afkeurende reacties van ouders op excessief internetgebruik niet samenhangen met compulsief internetgebruik bij kinderen. Dit in tegenstelling tot de bevindingen van Van den Eijnden et al. (2010) dat zowel het stellen van inhoudelijke regels als afkeurende reacties op excessief internetgebruik samenhangen met minder compulsief internetgebruik.

Highlights

  • In 2011 stelt bijna de helft van de ouders regels op ten aanzien van de inhoud van het internetgebruik van scholieren. Slechts een vijfde van de scholieren ervaart dit ook zo.
  • Scholieren met een hoger opleidingsniveau krijgen meer vrijheid van hun ouders om zelf te bepalen wat zij op internet doen.
  • Ongeveer een derde van de ouders geeft aan een afkeurende reactie te geven bij excessief internetgebruik door hun kind. Slechts 15% van de scholieren ervaart dit ook zo.
  • In 2011 zegt 74% van de ouders goed met hun kind te kunnen praten over internetgebruik.
  • Naarmate kinderen ouder worden vinden ouders het lastiger om op een goede manier met hun kind te praten over internetgebruik.
  • Scholieren internetten minder vaak compulsief wanneer ze gesteund worden door hun ouders en als hun weet hebben van hun doen en laten.
  • Goede kwaliteit van communicatie tussen ouders en scholieren over internetgebruik hangt samen met een lagere mate van compulsief internetgebruik.
  • Strenge regels ten aanzien van internetgebruik en een afkeurende reactie op excessief internetgebruik hangen niet samen met compulsief internetgebruik van kinderen.

Het volledige Trimbos rapport is geüpload door een derde partij. U kunt het vinden via de onderstaande link. Hoofdstuk zes heeft betrekking op internet.

Verdurmen, J., Vermeulen-Smit, E., Dorsselaer, S. van, Monshouwer, K., & Schulten, I. (2012). Ouders over opvoeding ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en internet 2011. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Ouders. Utrecht.

Hier vindt u het onderzoeksartikel van Van den Eijnden et al. (2010).

Van den Eijnden, R. J. J. M., Spijkerman, R., Vermulst, A. A., Van Rooij, T. J., & Engels, R. C. M. E. (2010). Compulsive internet use among adolescents: Bidirectional parent–child relationships. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 77-89.

Methode: Vragenlijst onderzoek, uitgevoerd in 2011, onder scholieren uit alle leerjaren van het VMBO, HAVO en VWO en hun ouders.