By

Media-onderwijs over de grenzen: wat doen ze in Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland?

Maedia-onderwijs over de grenzenMedia-onderwijs krijgt veel aandacht in Europa. In Europa wordt op 70% van de basisscholen en op 75% tot 80% van de middelbare scholen ‘een vorm van media-onderwijs’ gegeven. Deze percentages zijn veel hoger dan tien jaar geleden.

Stichting Mijn Kind Online & Stichting Kennisnet hebben onderzoek gedaan naar de aanpak van media-onderwijs in vier Europese landen (Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland). In al deze landen is media-onderwijs een hot topic, maar de ontwikkeling verloopt langzaam. Het medialandschap is onderhevig aan snelle veranderdingen en het onderwijs loopt achter deze ontwikkelingen aan.
Lees meer

By

Problematisch internetgebruik en persoonlijkheid

Dit onderzoek laat zien dat het problematisch (verslavend) gebruik van internet samenhangt met het gebruik van online games en sociale netwerken / Twitter. Bevindingen laten verder zien dat lage emotionele stabiliteit en lage vriendelijkheid (agreeableness) samen hangen met een verhoogde mate van problematisch internetgebruik.

Lees meer

By

Symposium ‘Verslaafd aan sociale media?’

SMverslaving

Veel ouders, opvoeders en docenten worstelen met het socialemedia gebruik van hun kinderen. Welke grenzen moeten ze stellen? Tijdens het  ‘symposium Verslaafd aan sociale media?’ op 29 november op de Fontys Hogeschool in Eindhoven worden adviezen gegeven om hier op een praktische, opbouwende en effectieve manier mee om te gaan. Mayke Calis en Herm Kisjes presenteren hun nieuwe boek: Socialbesitas! Sociale media: Van vertier tot verslaving.
Lees meer

By

Stijging in internetgebruik onder jonge kinderen (0-8 jaar)

eu online

Het internetgebruik onder kinderen van 0-8 jaar is de laatste 5 tot 6 jaar substantieel toegenomen in EU landen. Ook blijft de leeftijd waarop kinderen gebruik gaan maken van het internet dalen. Kinderen blijken internet voor verschillende doeleinden te gebruiken, waaronder het bekijken van filmpjes, gamen, informatie zoeken, huiswerk maken en contact leggen via sociale media; en het aantal activiteiten stijgt met de leeftijd. Lees meer

By

Verslaafd aan Facebook?

Spits

Bij verslavingskliniek Solutions is het aantal mensen met problematisch Facebook gebruik de laatste tijd toegenomen en de crisis zou hier een rol in spelen, aldus Daan Deernik, behandelaar bij verslavingskliniek Solutions in Amsterdam. Facebook zou, volgens de behandelaars, net als drugs worden gebruikt om in een roes te komen.

Een rapportage van Onderzoeksbureau IVO laat zien dat problematisch internet- en gamegebruik tussen 2010 en 2012 is toegenomen en dat 5 procent van de jongeren het gebruik van sociale media via de mobiele telefoon als problematisch ervaart. De meeste tijd wordt besteed aan Twitter, YouTube, games, Messenger en sociale media als Facebook. Wetenschappelijk is nog onduidelijk of sociale media ook als een verslaving gezien moet gaan worden.

Lees meer

By

Spitzer negeert nuance in boek over digitale media

Door Peter Teffer

DNP

Worden we nu slimmer of dommer van digitale media? Dit debat woedt voort, vooral nu het aantal basisscholen groeit waar tablets in de les gebruikt worden. Zo is een aantal basisscholen in augustus begonnen met het onderwijsmodel O4NT. Critici op deze ‘iPad-scholen’ verwijzen in hun bezwaren vaak naar Digitale dementie, het pas in het Nederlands verschenen boek van de Duitse psychiater en psycholoog Manfred Spitzer. Maar hoe solide is de onderbouwing van Spitzer?

Lees meer

By

Problematisch internetgedrag vorm van gedragsverslaving?

In dit onderzoek is onderzocht of het verslaving componenten model van Griffith (2005) herkend kan worden in bestaande data die zich richt op problematisch (verslavend) internetgedrag. Dit is een model waarin verondersteld wordt dat verslavingen gekenmerkt worden door terugval, conflicten, tolerantie, onthoudingsverschijnselen, stemming beïnvloeding en preoccupatie. De onderzoekers concluderen dat de verschillende verslavingscomponenten inderdaad herkenbaar zijn bij de meting van problematisch internetgebruik. Dit geeft aan dat het model van Griffiths goed past bij bestaande meetinstrumenten. Het geeft ook aan dat problematisch ‘internetgebruik’ overeenkomsten vertoont met andere vormen van overmatig gedrag zoals gokproblematiek.
Lees meer

By

Problematisch Internetgebruik schadelijk voor relaties?

CRSteeds meer mensen hebben hun internetgebruik niet helemaal meer in de hand. Indien problematische internetgebruikers een relatie hebben, dan wordt dit door de partner vaak gezien als een teken van weinig zelfcontrole en leidt tot een verminderd vertrouwen in de ander. Lees meer

By

Online pornografie: het optreden van tolerantie- en sensitisatie-effecten

Zware gebruikers van online pornografie reageren anders op seksuele stimuli dan lichte gebruikers. Zware gebruikers rapporteren meer opwinding bij het zien van zowel softe als harde pornografische fragmenten. Er lijkt bij de zwaardere online pornografiegebruikers sprake te zijn van een tolerantie-effect: ze worden in vergelijking met lichtere gebruikers minder afgeschrikt door harde pornografische fragmenten. Daarnaast wordt in het onderzoek gevonden dat zware gebruikers van online pornografie gevoeliger zijn voor seksuele prikkels dan lichtere gebruikers.
Lees meer

By

Toename aantal hulpzoekenden gameverslaving

De Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) meldt in het rapport Kerncijfers Verslavingszorg 2012 dat er bij verslavingsinstellingen toenemende aandacht is voor de snelle opmars van internetgebruik in verschillende vormen. Daarnaast bestaat er bezorgdheid over het aantal jongeren dat in de problemen komt door hun gamegedrag. Deze problemen hebben veel overeenkomsten met andere vormen van verslavingen.
Lees meer