By

Cyberpesten en psychosociaal welzijn

De toename van het gebruik van internet en mobiele telefoons heeft nieuwe mogelijkheden opgeleverd om met anderen te communiceren. Door deze nieuwe communicatiemogelijkheden is het fenomeen cyberpesten ontstaan. Van cyberpesten is sprake wanneer een persoon via internet en/of de mobiele telefoon gepest wordt.

Uit een Zweeds onderzoek, uitgevoerd in 2008, blijkt dat ongeveer 5% van de Zweedse jongeren wordt gecyberpest. Een vergelijkbaar percentage kan beschouwd worden als cyberpester. Zowel het zijn van een dader als een slachtoffer van cyberpesten is gerelateerd aan een verminderd psychosociaal welzijn.
Lees meer

By

Effectiviteit behandeling internetverslaving

Het is bekend dat sommige mensen het lastig vinden om hun internetgebruik onder controle te houden. Echter, er is nog weinig bekend over effectieve behandelingen voor mensen met internetverslaving. In het huidige onderzoek zijn de resultaten vergeleken van 16 verschillende studies naar de effectiviteit van behandelingen voor internetverslaving. De resultaten van deze studie laten zien dat zowel psychologische (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie) en farmacologische (gebruik van medicatie) behandelingen effectief kunnen zijn in het verminderen van symptomen van internetverslaving. 
Lees meer

By

Kinderontwikkeling & Virtuele omgeving

Prof. Martine Delfos beschrijft in een nieuw hoofdstuk vanuit een ontwikkelingsperspectief uitgebreid de impact van de virtuele omgeving waarin kinderen opgroeien. Onder de virtuele omgeving verstaat ze de verschillende moderne media, van radio tot en met internet-tablets zoals de iPad. Ze behandelt per leeftijdsfase de relatie tussen de virtuele omgeving en het ontwikkelingsstadium van het kind. Tien ontwikkelingsstadia komen aan bod, variërend van baby tot jonge volwassene. Deze stadia zijn relevant omdat elk ontwikkelingsstadium samengaat met een andere manier van omgaan met media.
Lees meer

By

Iene Miene Media 2013

Hoeveel tijd besteden kinderen aan verschillende media? Hoe kijken hun ouders hier tegenaan? Verschillen vaders en moeders in het gebruik van digitale media in de opvoeding? Denken ze anders over het mediagebruik van hun jonge kinderen?
Lees meer

By

Jongeren en technologie

Smartphonegebruik onder Amerikaanse jongeren (12-17 jaar) is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2011 had 23% van de jongeren een smartphone. In 2012 was dit percentage gestegen tot 37%. Internetgebruik op de mobiele telefoon komt ook steeds vaker voor. Eén op de vier jongeren gebruikt vrijwel alleen de telefoon (en geen andere apparaten zoals een computer) om gebruik te maken van internet.
Lees meer

By

(Mobiel) gebruik sociale media en games

2013-01 Factsheet SocialMediaenGamenIn 2012 besteden jongeren (12 tot en met 15 jaar) gemiddeld 16 uur per week aan internetgebruik in de vrije tijd. Zowel het internet- als smartphone-gebruik door jongeren is tussen 2010 en 2012 gestegen. Ongeveer 5% van de jongeren ervaart in 2012 problemen met het gebruik van internet, gamen of sociale media.
Lees meer

By

Intermediair: games op de werkvloer

IntermediairIntermediair plaatste een bericht op haar website over het gebruik van games voor het werk. Games en gametechnologie worden volgens dit artikel in toenemende mate toegepast in werksituaties. De videogames zijn gemaakt om werknemers te trainen in specifieke vaardigheden of inzichten, bijvoorbeeld in scheepvaartsimulaties, in het onderwijs en in de zorg. Jan-Pieter van Seventer, development directeur van Dutch Game Garden, stelt: “Het bouwen van games voor serieuze doelen is een internationale trend, die hier [in Nederland, red.] sterk is aangeslagen.”
Lees meer

By

Volkskrant: ‘Facebookgebruikers onderschatten aantal mensen dat hun berichten leest’

Gebruikers van sociale mediawebsites onderschatten het aantal vrienden dat hun berichten leest. Dit schrijft de Volkskrant (3 maart 2013) op haar website naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek onder Facebookgebruikers. Uit het onderzoek blijkt dat Facebookgebruikers het totaal aantal vrienden dat hun berichten en/of foto’s op hun Facebookpagina ziet, schatten op 27% van het werkelijke aantal. Daarnaast blijkt dat Facebookgebruikers gemiddeld in één maand tijd ruim 60% van hun vrienden bereiken via posts op hun profielpagina. Ook dit percentage wordt vaak onderschat.
Lees meer

By

School & Innovatie Groep: toename digitaal pesten

Uit een landelijk onderzoek door de School & Innovatie Groep blijkt dat pesten in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van het Nederlandse basisonderwijs intensiever is geworden vergeleken met een aantal jaar geleden. In 2012 wordt gemiddeld 9% van de basisschoolleerlingen dagelijks of wekelijks gepest. Van de gepeste kinderen wordt in 2012 18% digitaal gepest, tegenover 9% in 2008. Digitaal pesten is, volgens dit onderzoek, toegenomen sinds 2008.

Lees meer

By

YoungWorks over ‘sociale mediaverslaving’

Sociale media zijn erg populair onder jongeren. Op de website YoungWorks Blog is een artikel geplaatst over de stand van zaken rondom het verschijnsel ‘sociale mediaverslaving’. Waarom zijn sociale media zo aantrekkelijk voor jongeren? Hoe ontstaat problematisch gebruik van sociale media en wat kan er aan gedaan worden om het te voorkomen? In het artikel wordt op basis van eigen onderzoek van YoungWorks en onderzoek van onder meer het IVO antwoord op dergelijke vragen gegeven.
Lees meer