By

Problematisch gamen: compensatiegedrag of verslaving?

Computers in human behaviourEen nieuw onderzoek meldt dat de speelmotivatie een belangrijke rol speelt binnen excessief gamen. Het onderzoek bestudeert de rol van motivatie, stress, psychologisch functioneren, en excessief gebruik van de online game World of Warcraft. Resultaten laten zien dat verhoogde sociale angst, stress, en eenzaamheid gerelateerd zijn aan excessief gamen. De speelmotieven escapisme (vluchtgedrag) en doelgerichtheid hebben een sterke relatie met excessief gamegedrag, waardoor de psychologische factoren wegvallen.

De bevindingen zijn volgens de auteur een indicatie dat de psychologische staat mogelijk slechts een ondergeschikte rol speelt. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat sociaal angstige jongeren meer behoefte hebben aan escapisme, kiezen voor de game, en vervolgens doorschieten in het gamegedrag. Hij suggereert dat excessief internetgedrag misschien beter begrepen kan worden als compensatiegedrag dan als verslaving.

Highlights

  • Eenzaamheid, sociale angst, en stress zijn gerelateerd aan excessief gebruik van World of Warcraft.
  • Speelmotieven doelgerichtheid en escapisme spelen een sterke rol in het verklaren van excessief gebruik van World of Warcraft.
  • Er zijn aanwijzingen dat psychologische factoren slechts een indirecte rol spelen binnen excessief gamen, terwijl speelmotivatie een meer centrale rol speelt.
  • Omdat speelmotieven zoals escapisme een belangrijke rol spelen binnen excessief gamegedrag is het misschien beter te spreken van compensatiegedrag dan van verslaving.

Via deze link vindt u het volledige artikel in auteurskopie:

Kardefelt-Winther, D. (2014). Problematizing excessive online gaming and its psychological predictors. Computers in Human Behavior, 31, 118–122. doi:10.1016/j.chb.2013.10.017

Het wetenschappelijke artikel is hier te vinden.

Methode: Selectieve steekproef, met vragenlijst, onder 898 gebruikers van World of Warcraft.