By

Problematisch internetgebruik en persoonlijkheid

Dit onderzoek laat zien dat het problematisch (verslavend) gebruik van internet samenhangt met het gebruik van online games en sociale netwerken / Twitter. Bevindingen laten verder zien dat lage emotionele stabiliteit en lage vriendelijkheid (agreeableness) samen hangen met een verhoogde mate van problematisch internetgebruik.

Ten slotte vindt de studie voorzichtige aanwijzingen dat de persoonlijkheidskenmerken hoge vindingrijkheid en een hogere mate vriendelijkheid bij het gamen juist een beschermende rol kunnen hebben. Verder onderzoek naar risicofactoren en beschermende factoren van internetverslaving is van belang om individuele verschillen in de mate van problematisch internetgebruik te kunnen verklaren.

Highlights

  • Problematisch internetgebruik hangt zowel samen met online gamen als met het gebruik van Twitter en sociale netwerken.
  • VMBO-leerlingen zijn zijn vaker problematische internetgebruikers dan HAVO- en VWO-leerlingen.
  • Lage emotionele stabiliteit en lage vriendelijkheid hangen samen met verhoogd problematisch (verslavend) internetgebruik.

Via deze link vindt u het volledige artikel in auteurskopie:

Kuss, D. J., Van Rooij, A. J., Shorter, G. W., Griffiths, M. D., & Van de Mheen, D. (2013). Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior, 29(5), 1987–1996.

Het wetenschappelijke artikel is hier te vinden.

Methode: Vragenlijstonderzoek onder 3105 Nederlandse adolescenten in de leeftijd van 11 tot 19 jaar.