By

Proefschrift: Verkenning van oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik

Internet is in een korte tijd uitgegroeid tot één van de belangrijkste bronnen van informatie, communicatie en amusement voor een zeer grote groep mensen. De grote meerderheid van de internetgebruikers ontwikkelt geen problemen in hun internetgedrag. Echter, een klein percentage lukt het niet om hun internetgebruik onder controle te houden. Zij maken op een compulsieve manier gebruik van internet. Op basis van deze bevinding wordt in het proefschrift Pwned by the Internet, explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use uit 2007 onderzocht hoe compulsief internetgebruik gemeten kan worden en wat de oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik zijn.

Highlights

  • Om compulsief internetgebruik vast te stellen is een meetinstrument ontwikkeld: de Compulsive Internet Use Scale (CIUS).
  • 0,9% van de Nederlandse internetgebruikers maakt in 2003 op een compulsieve manier gebruik van internet.
  • Compulsief internetgebruik is in 2003 voor de helft van de compulsieve internetters chronisch van aard.
  • In 2003 lijkt online erotica bij volwassen Nederlanders het grootste verslavingspotentieel te hebben.
  • Compulsief gebruik van instant messenger heeft een negatieve invloed op het psychosociaal welbevinden van jongeren tussen de 12 en 15 jaar (2003-2004).
  • Psychosociaal welbevinden (bijvoorbeeld het hebben van depressieve klachten) hangt sterker samen met compulsief internetgebruik dan persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld sociale emotionaliteit).
  • Impulsiviteit en gevoeligheid voor straf hangen samen met compulsief internetgebruik.

Download hier het Engelstalige proefschrift:

Meerkerk, G.-J. (2007). Pwned by the internet. Explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use [PhD thesis]. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Methode: (1) Herhaaldelijk online vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2002 en 2003 onder een representatieve steekproef van 1.000 volwassen zware internetgebruikers; (2) een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2003 onder 18.000 respondenten; (3) een herhaaldelijk klassikaal vragenlijstonderzoek onder 663 scholieren met een leeftijd van 12 tot 15 jaar uitgevoerd in 2003 en 2004.