By

Slachtofferschap seksueel hinderlijk gedrag op internet

Het gedrag van Nederlandse meisjes (10-17 jaar) hangt samen met het ervaren  van seksueel hinderlijk gedrag en seksuele dwang op internet. Uit het huidige online vragenlijstonderzoek blijkt dat meisjes met een riskante leefstijl (gekenmerkt door bijvoorbeeld middelengebruik en seksueel gedrag) bijna 2,5 keer vaker aangeven ervaringen te hebben gehad met seksueel hinderlijk gedrag en seksuele dwang op internet dan leeftijdgenoten zonder riskante leefstijl. Vooral het hebben van veel sekspartners hangt sterk samen met slachtofferschap van seksueel hinderlijk gedrag en seksuele dwang op internet.


Highlights

  • Wanneer meisjes op internet seksueel worden lastiggevallen gaat het vaak om de uitwisseling van foto’s of video’s via internet of om seksueel getinte verzoeken.
  • De meeste slachtoffers van seksueel hinderlijk gedrag op internet hebben hun dader ontmoet via sociale netwerksites (29,2%) of via chatsites of fora (45,8%).
  • De meeste slachtoffers denken dat ze te maken hebben gehad met een dader uit ongeveer dezelfde (35,7%) of een iets oudere (28,6%) leeftijdsgroep dan zijzelf.
  • 48,6% van de slachtoffers geeft aan dat de dader heeft geprobeerd om hen ergens toe te dwingen door bijvoorbeeld chantage of bedreiging.
  • 91,2% van de slachtoffers heeft geen aangifte gedaan van het incident.
  • Routine-internetactiviteiten (bijvoorbeeld het bezoeken van chatrooms en e-mailen) zijn niet gerelateerd aan slachtofferschap van seksueel hinderlijk gedrag of seksuele dwang op internet.
  • Een riskante leefstijl (met name het hebben van meerdere sekspartners) van meisjes hangt samen met slachtofferschap van seksueel hinderlijk gedrag of seksuele dwang op internet.

De volledige rapportage kunt u vinden via deze link

Swier, C., & Wijkman, M. (2011). Seks op afstand: Leefstijl, routine-internetactiviteiten en slachtofferschap onder meisjes van seksueel hinderlijk gedrag en seksuele dwang op internet. Tijdschrift voor Criminologie, 2011, 214–226.

Methode: Online vragenlijstonderzoek onder 148 meisjes tussen de 10 en 17 jaar. De steekproef is gevormd op basis van zelfselectie. Dit kan een beperking vormen op de representativiteit van het onderzoek.