By

Sociale netwerksites en verslaving

Sociale netwerksites zijn virtuele gemeenschappen waarop gebruikers individuele profielen kunnen creëren; waar ze online kunnen interacteren met vrienden uit hun dagelijkse leven; en waar ze andere mensen kunnen ontmoeten op basis van gedeelde interesses. Wetenschappelijke kennis over het gebruik van sociale netwerksites en de mogelijke problematische (of verslavende) effecten is beperkt. In het huidige artikel wordt de bestaande wetenschappelijke kennis weergegeven.

 

Highlights

  • In 2011 maakt een derde van alle internetgebruikers gebruik van sociale netwerksites.
  • Tieners en studenten maken van alle leeftijdscategorieën het meest gebruik van sociale netwerksites.
  • Mannen openbaren over het algemeen meer persoonlijke informatie op sociale netwerkprofielen dan vrouwen.
  • Sociale netwerksites worden voornamelijk gebruikt voor sociale doeleinden, vaak gerelateerd aan het in stand houden van bestaande off-line vriendschappen.
  • Extraverte personen gebruiken sociale netwerksites vooral voor de verbetering van vriendschappen.
  • Introverte personen gebruiken de sites vooral ter compensatie voor het ontbreken van off-line vriendschappen.
  • Narcistische, neurotische, extraverte en introverte persoonlijkheidskenmerken hangen samen met meer gebruik van sociale netwerksites. De persoonlijkheidskenmerken zijn mogelijk een risicofactor voor het ontwikkelen van problematisch gebruik van sociale netwerksites.
  • Het gebruik van sociale netwerksites hangt samen met een afname van participatie in off-line sociale activiteiten, een verslechtering van schoolprestaties en relatieproblemen.
  • Sommige mensen maken op een problematische manier gebruik van sociale netwerksites. Of er gesproken kan worden van verslaving is onduidelijk.

De volledige rapportage kunt u vinden via deze link

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction –  A review of the psychological literature. International journal of environmental research and public health, 8, 3528–52.

Methode: Literatuuronderzoek (2011) gebaseerd op 43 wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van sociale netwerksites.