By

Toename aantal hulpzoekenden gameverslaving

De Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) meldt in het rapport Kerncijfers Verslavingszorg 2012 dat er bij verslavingsinstellingen toenemende aandacht is voor de snelle opmars van internetgebruik in verschillende vormen. Daarnaast bestaat er bezorgdheid over het aantal jongeren dat in de problemen komt door hun gamegedrag. Deze problemen hebben veel overeenkomsten met andere vormen van verslavingen.

Highlights

  • Aantal hulpzoekenden gameverslaving is gestegen van 242 in 2011 naar 411 in 2012.
  • De meeste problematische gamers zijn autochtoon, man en hebben een leeftijd onder de 25 jaar.
  • Van de hulpzoekende gamers is 7% vrouw.
  • Van de hulpzoekende gamers is 1.4% ouder dan 55 jaar.
  • Van de hulpzoekende gamers is 61% niet eerder ingeschreven geweest bij een verslavingsinstelling.

Via deze link kunt u het volledige rapport op de website van IVZ downloaden:

Wisselink, D. J., Kuijpers, W. G. T., & Mol, A. (2013). Kerncijfers Verslavingszorg 2012 [Core statistics addiction care for the Netherlands in 2012]. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ).

Methode: Rapportage op basis van gegevens over hulpvraag en hulpverlening in een groot aantal Nederlandse verslavingszorginstellingen.