By

Videogameverslaving en de industrie

Factsheet videogameverslaving en maatschappelijke verantwoordelijkheid

In de game-industrie worden weinig maatregelen getroffen met betrekking tot verslavingsrisico’s van videogames. De game-industrie kan een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen door informatie over de verslavingsrisico’s van hun games aan te bieden aan hun consumenten. Daarnaast is het van belang dat excessieve gamers actief hulp geboden wordt om van hun problematische gamegedrag af te komen.

Highlights

  • In 2010 heeft een klein deel van de videogamers problemen om hun gamegedrag onder controle te houden.
  • Het excessief spelen van games kan ernstige gevolgen hebben met betrekking tot schoolprestaties, werk en sociale contacten.
  • In 2010 werden door de game-industrie weinig maatregelen getroffen gericht op het inzichtelijk maken van de verslavingsrisico’s van videogames.
  • De game-industrie kan een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen door hun consumenten beter te informeren over de mogelijke verslavingsrisico’s van hun games.
  • Signalering van excessieve gamers en een goede zorgtoeleiding zijn van belang.

Download hier het opiniestuk:

Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., Meerkerk, G.-J., Griffiths, M. D., & Van de Mheen, D. (2010). Factsheet Videogameverslaving & maatschappelijke verantwoordelijkheid van de game-industrie. Rotterdam: IVO.

Dit stuk werd eerder Engelstalig gepubliceerd onder de volgende naam:

Van Rooij, A. J., Meerkerk, G.-J., Schoenmakers, T. M., Griffiths, M. D., & Van de Mheen, D. (2010). Video game addiction and social responsibility. Addiction Research and Theory, 18(5), 489–493. doi:10.3109/16066350903168579

Methode: Opiniestuk, onderbouwd met literatuuronderzoek